Otevřeme zahradu

Zahrada hospice na Svatém Kopečku u Olomouce

Když se řekne zahrada, člověk si představí ohrazený kousek kultivované přírody, výsek bezpečné krajiny kvetoucí barvami a oplývající roztodivnými plody. Místo, které se člověku přizpůsobilo, protože mu dal práci vlastních rukou i pot a krev vlastního těla a vtiskl do  něj myšlenky i touhy srdce.

Není možné vidět dnešní zahrady a alespoň kouskem mysli nezalétnout k té  první zmíněné v  Bibli. Poetický text o stvoření popisuje Eden jako místo, kde všechno je dobré, místo nezkaleného štěstí, prostor, kde je každý vítán a nemusí bojovat o pozornost, náklonnost ani lásku, protože to vše dostává zdarma a bez podmínek.

Jednu věc jsme si z ráje všichni přinesli a také do  dnešních dnů uchovali. Máme schopnost tvořit, tedy nehmotnou myšlenku povolat k hmotnému bytí. Zahrada hospice na Svatém Kopečku je myšlenkou, která potřebuje své tvůrce, aby se mohla stát hmotnou skutečností a umožnit těm, kteří procházejí na své cestě životem v jakékoli jeho fázi hlubinou bezpečnosti, kde nakonec všechno bude dobré.

I vy můžete být tvůrci, kteří umožní myšlence hospicové zahrady narodit se pro tento svět.

sr. Benedicta Hübnerová, O.P.

Chci přispět finančně

Chcete-li finančně podpořit projekt „Otevřeme zahradu“ pro Hospic na Sv. Kopečku, můžete využít on-line formulář. Moc děkujeme!

Finanční příspěvek: online formulář

Organizační tým

Věra Zukalová

Věra Zukalová

Předsedkyně Dobré místo pro život

zukalova1974@gmail.com

603 489 941

Marta Šťastná

Marta Šťastná

Ředitelka a kontaktní osoba hospice

martuska.stastna@gmail.com

777 729 527

Petr Mičola

Petr Mičola

Architekt zahrady

petrmicola@gmail.com

602 543 584

Miroslav Pospíšil

Miroslav Pospíšil

Architekt bezobslužné kavárny

m.pospisil@atelier-r.cz

602 715 496

Ludvík Chodil

Ludvík Chodil

Práce na staveništi, demolice

waltrstroje@seznam.cz

775 048 300

Tomáš Hoplíček

Tomáš Hoplíček

Dlouhodobý sponzor DMPŽ

tomashoplicek@gmail.com

603 271 678

Marek Černý

Marek Černý

Koordinátor prací v zahradě

marekc1974@gmail.com

724 361 204

David a Petra Rozehnalov

David a Petra Rozehnalovi

Koordinátoři realizace kavárny

david.rozehnal22@gmail.com

777 050 780

Lukáš Navara

Lukáš Navara

Fotograf

navarafoto@gmail.com

603 188 136

Vít Hradil

Video propagace

vitekdirected@gmail.com

731 477 972

Michal Zahnáš

Michal Zahnáš

Právník

lachimz@gmail.com

603 554 608

Radek Holík

PR celé akce

holik@rency.cz

777 111 525

Zdenek Zukal

Zdenek Zukal

Videodokumentace

zukal2309@gmail.com

776 063 133

Kontakt

Věra Zukalová

E-mail: zukalova1974@gmail.com

Tel.: 603 489 941

TOPlist