Azylový dům pro matky s dětmi nabízí ubytování 10ti maminkám a jejich dětem. Jeho posláním je poskytnout pomoc spojenou s přechodným ubytováním ženám s nezletilými dětmi, těhotným ženám starším 18-ti let a dívkám z dětského domova, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou k jejímu vyřešení. Azylový dům spadá pod Fond ohrožených dětí. FOD je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. Poboček s terénními pracovníky je celkem 22 a azylových domů je 6. Projektem FOD je Klokánek, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Kontakty

Kontaktní osoba:Šárka Kupčáková
ředitelka
E-mail:sarka.kupcakova@click.cz
TOPlist