Centrum Ostrůvek

Centrum Ostrůvek

Centrum Ostrůvek je příspěvková organizace Olomouckého kraje, která od 1.1.2024 provozuje tři typy registrovaných sociálních služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením Ostrůvek, Odlehčovací služby Ostrůvek a Sociální rehabilitace Ostrůvek.


Služby jsou realizovány na dvou pracovištích v Olomouci a dále na pracovišti v Šumperku. V Šumperku je navíc provozováno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - ZDVOP, které zajišťuje krizovou pobytovou péči dětem ve věku od 0-18 let, které se ocitly v ohrožení života či zdraví (syndrom CAN) anebo jsou jinak ohroženy na svých právech.Provozované sociální služby:Domov pro osoby se zdravotním postižením


Domov pro osoby se zdravotním postižením Ostrůvek zajišťuje individualizovanou podporu a pomoc osobám s kombinovaným postižením ve věku do 18 let, jež vyžadují mimo zajištění péče i specializované zdravotní výkony. Cílem služby je zabezpečit pravidelnou pomoc v úkonech, které osoba nezvládne a podporovat ji v rozvoji soběstačnosti v míře umožňující zapojení do běžného života společnosti.Odlehčovací služby


Ambulantní a pobytová forma Odlehčovací služby Ostrůvek zajišťuje podporu a pomoc osobám s kombinovaným postižením ve věku do 26 let, jež jsou osobami se sníženou soběstačností a vyžadují mimo zajištění péče i specializované zdravotní výkony, případně jsou osobami s chováním náročným na péči.Cílem služby pro osoby s kombinovaným postižením je zajištění individuálně směřované péče odpovídající jejich potřebám v podnětném prostředí ambulantní i pobytové formy sociální služby v čase, kdy není k dispozici pečující fyzická osoba.Druhotným cílem služby je zajistit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek při péči o osoby s kombinovaným postižením.Vámi darované částky budou využívány na částečnou úhradu nákladů spojených s přijetím uživatelů právě do této smysluplné sociální služby.Transparentní účet:
6634721309/0800 Starbank - Dobré místo pro životSociální rehabilitace


Sociální rehabilitace Ostrůvek je ambulantní, terénní i pobytovou formou služby sociální prevence pro rodiny s dítětem či dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace vychází z nedostatečných kompetencí rodičů v péči o dítě či děti.

Cílem služby je vést a posílit rodiče v nácviku specifických dovedností a schopností v péči o dítě či děti ohrožené rizikovým vývojem tak, aby dítěti či dětem byla zabezpečena odpovídající péče, která pomůže překonat nepříznivou sociální situaci rodiny a zabrání jejímu sociálnímu vyloučení.Kontakty

Kontaktní osoba:Mgr. Hana Zatloukalová
ředitelka
E-mail: zatloukalova@dc-ostruvek.cz
Tel.: 585 731 210, 775 431 267
Telefon:585 731 201 (sekretariát)
E-mail:sekretariat@dc-ostruvek.cz
Web:https://www.centrumostruvek.cz
Bankovní spojení:48036811/0100 (KB Olomouc)
TOPlist