JITRO Olomouc, o.p.s.

JITRO Olomouc, o.p.s.

CO nabízíme

Nabízíme sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Poslání organizace JITRO Olomouc, o.p.s.

Jsme stabilní, transparentní a respektovanou organizací, která aktivně vstupuje do dění v oblasti podpory lidí se zdravotním postižením v rámci Olomoucka a Olomouckého kraje.
V organizaci pracuje odborný a motivovaný tým pracovníků, který dokáže reagovat na potřeby lidí s postižením v regionu, proměňovat jejich životy i životy jejich rodinných příslušníků a blízkých pečujících osob.

Usilujeme svými aktivitami o to, aby děti i dospělí se zdravotním postižením a jejich rodiče měli příležitost žít běžný život, srovnatelný se životy jejich vrstevníků.
Svou činností obohacujeme komunitu, ve které působíme, upozorňujeme na potřeby lidí s postižením a tím přispíváme k obohacení společnosti.

Zásady organizace

 • k lidem, dospělým i dětem, které podporujeme, přistupujeme vždy s hlubokým respektem k jedinečnosti každého z nich.
 • podporujeme "normalitu" života lidí se zdravotním postižením, jejich příležitosti žít normální, běžný život.

Cílová skupina

Dospělí i děti:

 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • s poruchou autistického spektra
 • bez zrakového a sluchového postižení

DENNÍ STACIONÁŘ

JITRO Olomouc o.p.s. poskytuje službu denního stacionáře lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s poruchami autistického spektra, kteří v různé míře potřebují podporu jiné osoby. Tato podpora je uživatelům sociální služby poskytována tak, aby v co největší možné míře aktivizovala jejich vlastní síly a schopnosti.

Denní stacionář svými aktivitami usiluje o rozvoj nebo zachování dovedností, které jsou potřebné v běžném životě a v péči o sebe sama, vytváří podmínky pro samostatné rozhodování a smysluplné naplnění volného času. Prioritou v nabídce denního stacionáře je podpora v účasti na kulturním a společenském životě ve městě a využívání běžně dostupných služeb. Výhodou je umístění stacionáře v blízkosti centra města. Každý týden se v JITRU konají porady s uživateli, kteří tak mají příležitost společně plánovat aktivity stacionáře.

Denní stacionář posiluje získávání pracovních dovedností prostřednictvím dílen – keramická, tvořivá, košíkářská, dřevařská, údržbářsko-opravářská a vaření. Podle zájmu uživatelů jsou ve stacionáři realizovány různé kluby, například sportovní, počítačový, klub společenských her nebo hudební skupina. Součástí nabídky denního stacionáře je také individuální činnost, které se uživatel věnuje s pracovníkem a rozvíjí tak dovednosti, které potřebuje ke svému běžnému životu nebo osobní realizaci.

JITRO nabízí také fakultativní služby - ranní svoz do stacionáře a odpolední svoz ze stacionáře, hipoterapii a rehabilitační plavání.

O letních prázdninách pořádá JITRO příměstský tábor a letní rekondiční pobyt.

Jednou za rok je JITRO otevřeno veřejnosti při tradičním řemeslném jarmarku.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Posláním služby Chráněného bydlení JITRO je podporovat lidi s mentálním postižením v běžném životě tak, aby s podporou asistenta mohli bydlet samostatně a využívat příležitostí místní komunity.

Lidé, kteří využívají službu, žijí běžným způsobem života podle svých přání a možností. Starají se o domácnost, tráví volný čas podle svých představ, využívají běžné služby v komunitě, prožívají vztahy. Lidé, kteří využívají službu, samostatně nebo s přiměřenou podporou, rozhodují o svém životě.

Služba je určena

 • lidem od 18 let (věk pro přijetí je 18 – 64 let)
 • s lehkým až středně těžkým mentálním postižením,
 • s kombinovaným postižením, z něhož určující pro poskytovanou podporu je postižení mentální.

Službu nemůžeme poskytnout lidem vyžadujícím vysokou míru potřebné podpory, kterou způsobuje jejich zdravotní postižení (např. vážná forma epilepsie, těžké zrakové nebo sluchové postižení). Nejsme schopni poskytovat sociální službu lidem vyžadujícím bezbariérové prostředí.

Naše přidaná hodnota

 • Bydlíme v běžném domě...
 • Je nás jen šest...
 • Máme individuální podporu...

Sociálně terapeutická dílna

Posláním sociálně terapeutické dílny je podporovat dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v upevnění a získání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby je respektována jedinečnost a důstojnost uživatele, jsou podporovány a rozvíjeny jeho dovednosti a schopnosti.

Cílem služby je uživatel, který má příležitost:

 • rozvinout své dovednosti a schopnosti podporující samostatnost,
 • rozvinout své nadání,
 • umí komunikovat s kolegy a v týmu,
 • získat placené zaměstnání,
 • zachovat a rozvíjet svou manuální zručnost,
 • získávat další dovednosti v sebeobsluze a snižovat tak svoji závislost na pomoci druhých,
 • rozhodovat se sám za sebe.

Kontakty

Adresa:JITRO Olomouc, o.p.s.
Mozartova 43
Olomouc 779 00
Kontaktní osoba:Dana Vaňková
ředitelka
E-mail: dana.vankova@jitro-olomouc.cz
jitro-olomouc@seznam.cz
Tel.: +420 733 182 057
E-mail:jitro-olomouc@seznam.cz
Web:www.jitro-olomouc.cz
Facebook:https://www.facebook.com/people/JITRO-Olomouc/100067109873681/
Bankovní spojení:39834811/0100 (KB Olomouc)
TOPlist