Centrum pro dětský sluch Tamtam

Centrum pro dětský sluch Tamtam

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. poskytuje komplex vzájemně navazujících sociálních služeb pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiče. Cílem našich aktivit je obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů, přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením, pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení a v neposlední řadě zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.

V Olomouci sídlí jedna ze služeb Centra pro dětský sluch Tamtam, konkrétně Raná péče pro Moravu a Slezsko. Je určena rodinám s dětmi se sluchovým postižením od narození do sedmi let věku a je poskytována formoupravidelných terénních konzultací, které probíhají v domácím prostředí rodiny. Raná péče v rámci svých služeb poskytuje rodinám psychologické, pedagogické a sociální poradenství. Mimo jiné napomáhá s výběrem a použitím správné kompenzační pomůcky, podporuje vzájemnou komunikaci všech členů rodiny a pomáhá s vytvářením vhodné komunikační strategie vedoucí k rozvoji řeči a s výběrem vhodného předškolního zařízení pro dítě.

Kontakty

Adresa:Pekařská 9, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba:Mgr. Anna Kučerová
vedoucí střediska, poradce rané péče
Telefon:739 642 677
E-mail:ranapecemorava@detskysluch.cz
Web:www.detskysluch.cz
TOPlist