Náruč rodičům – Jak společně rodičovat po rozvodu

Náruč rodičům – Jak společně rodičovat po rozvodu

Jsme neziskovou organizací, která od roku 2017 poskytuje služby rodinám, které dlouhodobě trpí v důsledku násilí mezi rodiči v období krize či rozpadu rodiny, v období rozvodového či porozvodového konfliktu.

Posláním:
Pracujeme s rodinami, kde rozvod vyeskaloval rodičovské spory do neuvěřitelných rozměrů. S rodinami, kde jsou děti neviditelně a permanentně "opuštěné" rodiči, kteří z bezradnosti topí svůj čas i peníze soudním bojem o děti, snaží se dětem omezit či přetrhnout vazbu s druhým rodičem a jednají vůči sobě stále s velkou mírou agrese a násilí.
Naším posláním je provázet rodiny, kterou rozchod rodičů na čas rozdělil, na cestě ke společnému rodičovství, a učit rodiče přetvářet vzájemné násilné jednání na konstruktivní dialog ve prospěch dětí.

Co děláme:
Náruč rodičům je pracovištěm, které je součástí sítě služeb pro rodinu v olomouckém regionu, kde:


  • poskytujeme komplexní služby v oblasti provázení rodin konfliktním rozvodem,

  • nabízíme služby a vzdělávání v oblasti třetího rodičovství a patchworkových rodin,

  • vzděláváme veřejnost v oblasti konstruktivní práce s konflikty ve vztazích, a v oblasti rodičovství v krizi, v procesu rozvodu a po něm,

  • spolupracujeme s budoucími odborníky, budoucími sociálními pracovníky, pedagogy, psychology a psychiatry, kterým nabízíme praxi u nás,

  • rozvíjíme mezioborovou spolupráci s orgány státní správy i s dalšími subjekty činnými ve službách pro rodiny v olomouckém regionu.

Kontakty

Adresa:Náruč rodičům, z.s.
Palachovo náměstí 620/1
779 00 Olomouc
Kontaktní osoby:Veronika Čtvrtlíková
Tel.: 731 252 678
Soňa Janovská
Tel.: 603 208 924
E-mail:narucrodicum@narucrodicum.cz
Web:https://www.narucrodicum.cz
Bankovní spojení:2002038351/2010
TOPlist