Společnost pro ranou péči – mentální, tělesné a kombinované postižení

Společnost pro ranou péči – mentální, tělesné a kombinované postižení

Jsme terénní, popř. ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku 0-7 let.
Služby poskytujeme dětem s postižením tělesným mentálním nebo kombinovaným,našim cílem je začlenění rodin do běžného života, minimalizace negativních důsledků postižení na vývoj dítěte, zvýšení vývojové úrovně dítěte, provázíme rodinu od narození, poskytujeme informace o možnostech v rozvoji dítěte, pomoc s výběrem školky, školy a jiných služeb.

Kontakty

Adresa:U Botanické zahrady 4
Olomouc
Kontaktní osoba:Pavla Matyášová
vedoucí
Tel.: 774 734 035
E-mail:olomouc2@ranapece.cz
Web:olomouc2.ranapece.cz
TOPlist