Náruč dětem

Náruč dětem

Posláním organizace Náruč dětem je podílet se na vytváření přirozeného rodinného prostředí, ve kterém může dítě prožít spokojené dětství.

Co děláme:

Doprovázíme pěstounské rodiny a nabízíme jim:

  • odlehčovací služby – zajišťování krátkodobého i dlouhodobého respitu,
  • asistovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte,
  • vzdělávání pěstounských rodin – individuální, skupinové, pobytové,
  • podpora při vyhledávání návazných služeb,
  • pravidelné setkávání pěstounských rodin,
  • zprostředkování odborné pomoci psychologa nebo psychoterapeuta,
  • spolupráce s partnery při zajištění materiální pomoci v pěstounských rodinách,
  • sistování při komunikaci se školou,
  • vrstevnický program.


Pro odbornou veřejnost:
0rganizujeme a pořádáme vzdělávací akce pro pedagogické a sociální pracovníky především formou akreditovaných seminářů, workshopů a vzdělávacích pobytů.

Pro veřejnost nabízíme:
Rodinné konference - setkání rodiny, přátel a známých, na kterém lze společně vymyslet řešení pro aktuální situaci ohroženého dítěte.
Asistovaný kontakt - umožňuje navázání nebo upevňování vztahu dítěte s rodičem, kterému nebylo svěřeno do péče.

Pořádáme benefiční akce a příměstské tábory.

Kontakty

Adresa:Náruč dětem, z.s., 8. května 503/27, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba:Eva Kopecká
Tel.: 737 135 217
E-mail:narucdetem@narucdetem.cz
Web:www.narucdetem.cz
Bankovní spojení:265047955/0300
TOPlist