Dětské centrum Topolany

Dětské centrum Topolany

Dětské centrum 1990 je nestátní, nezisková organizace, vybudovaná v roce 1990 občanským sdružením rodičů a přátel dětí a mládeže s postižením. Zařízení je především určeno pro osoby s mentálními a kombinovanými vadami, bez ohledu na věk. Má nadregionální působnost s kapacitou 60 klientů.

Charakteristika DC 90
DC 90 je nestátní nezisková organizace (občanského sdružení) v Olomouci – Topolanech poskytující komplexní, tj. sociálních, zdravotních a výchovných služeb lidem se specifickými potřebami (postiženým mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu, bez ohledu na věk a pohlaví tak, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.

Zásadní principy činnosti DC´90:

 • poskytování zdravotní, sociální a výchovné péče tak, aby veškeré schopnosti jedince byly individuálně rozvíjeny,
 • zajištění péče bez ohledu na věk klienta,
 • zachování úzkého kontaktu s rodinou,
 • integrace osob s postižením do společnosti,
 • rozvíjení komunikace mezi klienty.


Nabídka základních služeb DC´90:
 • Sociální služba - denní stacionář DC 90
 • Zdravotnické služby - rehabilitace, logopedie
 • Dílny DC 90 o.s. - Chráněná dílna keramická, Chráněná dílna zahradnická


Sociální služba – denní stacionář zahrnuje:
 • ergoterapie, pracovní rehabilitace– keramické, zahradnické, výtvarné a textilní práce
 • rozvoj smyslových a rozumových schopností,
 • nácvik sebeobsluhy,
 • volnočasové a vzdělávací aktivity,
 • fakultativní činnosti
  1. kroužek kulinářský,
  2. kroužek dramatický,
  3. kroužek sportovní,
  4. kroužek PC
  5. plavání
  6. taneční kroužek
  7. canisterapie
  8. hipoterapie
  9. ranní svozy a odpolední rozvozy
  10. individuální a skupinové cvičení
  11. konzultace s rehabilitačním lékařem a logopedem
 • pravidelné návštěvy kulturních akcí ( divadlo, galerie, koncerty, muzea)
 • pravidelné výlety a pobyty v přírodě
 • účast na sportovních soutěžích a divadelních přehlídkách.


Zdravotnické služby zahrnují:
 • Rehabilitace
 • Logopedie


Areál DC 90 zahrnuje "Sad dobré vůle" a sportovní areál, který slouží k rehabilitaci, relaxaci a pracovní výuce postižených.
DC 90 je unikátně vybudovaný komplex sloužící všestranné péči o postižené s kombinovanými vadami.

Kontakty

Adresa:Dětské centrum 1990
Nedbalova 36
772 00 Olomouc - Topolany
Telefon:585 411 104
E-mail:detskecentrum.topolany@seznam.cz
Web:www.dc90.cz
Bankovní spojení:2000646871/2010
TOPlist