Dětský domov Šance, Olomouc

Dětský domov Šance, Olomouc

Čím můžete pomoci

Pracovní příležitosti pro svěřence
Pokud máte jakoukoliv brigádnickou pracovní příležitost pro naše svěřence, budeme nesmírně rádi a oni taky. Ať už se jedná o pomoc na stavbách, zahradnictví, kuchyních, restauracích, roznášení letáků atd. Naši svěřenci se učí v učilištích cukráři, kuchaři, kosmetičkou, poštovními úředníky, natěrači a malíři. Každá příležitost vydělat si peníze vlastními silami je pro ně nesmírně důležitá. Dává jim motivaci být lepší ve svém oboru.
Další oblast pracovních příležitostí se týká svěřenců, kteří odcházejí z DD. Při startu do vlastního samostatného života je práce významný socializační prvek.
Kontakty na nás máte uvedeny v odstavci základních informací.

Objednejte si naši kapelu
Další možností, jak pomoci našemu DD, je objednávka naší hudební skupiny na nejrůznější akce - dětské bály, maškarní, reklamní akce, večírky, kavárny, soutěže, hudební pořady pro děti, zvuková hudební kulisa k čemukoliv.Ceny se odvíjí od místa produkce, délky vystoupení, druhu akce apod. Máme za sebou přes 200 vystoupení, máme vlastní kompletní aparaturu. Kontakty opět najdete na základní stránce DD.

Věcná pomoc
Věcnou pomoc přivítáme ve formě jakéhokoliv spotřebního zboží - drogerie, papírnictví, potraviny, oblečení apod. Jakákoliv taková pomoc je stejně důležitá jako např. finanční dar, poněvadž nám umožní ušetřit peníze na jiné aktivity. Máme dobré zkušenosti i s tím, že si sponzor přeje předat konkrétnímu dítěti či konkrétním dětem předem určenou věc - hudební nástroj, dárek k narozeninám či Vánocům, odměny za soutěže podle pokynů vychovatelů apod. Kontakty na DD hledejte na základní stránce DD.

Finanční pomoc
Finanční pomoc je možná formou daru nebo můžeme poskytnout reklamní plochu k prezentaci firmy. Se všemi sponzory jednáme o konkrétní oblasti, kterou hodlají podporovat. Většinou to bývá vzdělávání dětí (školné, hudební škola, kroužky), zájmová činnost v DD (sport, kultura), nákup sportovního vybavení, v neposlední řadě také prázdninová činnost (tábory, rekreace apod.). Kontakty na DD, a to i bankovní spojení, hledejte na základní stránce DD.

Objednávka keramiky
U našich dětí si můžete objednat keramické výrobky na zakázku. Již jsme vyráběli např. šachy, Betlém, svícny apod.

Kontakty

Adresa:U Sportovní haly 1a
772 00 Olomouc
Kontaktní osoba:Mgr. Dalibor Křepský
ředitel
Telefon:585 224 379
E-mail:reditel@ddolomouc.cz
Web:www.ddolomouc.cz
Bankovní spojení:2038-811/0100 (KB Olomouc)
TOPlist