JITRO

JITRO

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Podporujeme individualitu každého uživatele a rozšiřujeme jeho osobní možnosti žít život srovnatelný s běžným životem vrstevníků.CÍLE

Uživatelé nad 18 let:

 • rozvoj nebo zachování dovedností potřebných v běžném životě a v péči o sebe sama
 • vytváření podmínek pro samostatné rozhodování a smysluplné naplnění volného času
 • podpora účasti na kulturním a společenském životě ve městě a využívání běžně dostupných služeb

Uživatelé do 18 let:

 • rozvoj dovedností potřebných v běžném životě a v péči o sebe sama
 • vytváření podmínek pro smysluplné naplnění volného času

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělí i děti:

 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • s poruchou autistického spektra
 • bez zrakového a sluchového postižení

ZÁSADY

 • všichni jsme si rovni
 • můžeme být sami sebou
 • rozhodujeme společně
 • podporu máme, jakou potřebujeme
 • setkáváme se s lidmi ve městě

Kontakty

Adresa:JITRO Olomouc, o.p.s.
Mozartova 43
Olomouc 779 00
Kontaktní osoba:Ing. Anna Taclová
ředitelka
Tel.: 585 427 041, 603 885 793
Telefon:585 425 781 (spojovatelka)
E-mail:jitro-olomouc@seznam.cz
Web:www.jitro-olomouc.cz
Bankovní spojení:39834811/0100 (KB Olomouc)
TOPlist