TyfloCentrum Olomouc

TyfloCentrum Olomouc

Základní náplní činnosti Obecně prospěšné společnosti je provozování centra denních služeb jako specializovaného zařízení pro těžce zrakově a jinak postižené občany regionu střední Moravy. V centru se setkávají lidé s různou úrovní akceptace svého postižení i zvládání jednotlivých dovedností. To umožňuje, aby se vzájemně motivovali k překonávání důsledků svého postižení i k vyrovnání se se svým zdravotním stavem resp. úrovní svých možností a schopností. V TyfloCentru mohou získat všestranné informace o specifických službách pro těžce zrakově postižené, osvojit si nebo si prohloubit znalosti a dovednosti, např. v oblasti sociálního kontaktu, sebeobsluhy nebo práce s elektronickými kompenzačními pomůckami. Tyto dovednosti klientům pomohou žít ve větší míře samostatně a nezávisle na pomoci jiných osob, zvýší jejich sebedůvěru a podpoří jejich vzdělávání, přípravu na rekvalifikaci, vlastní pracovní i společenské uplatnění.

Kontakty

Adresa:I.P.Pavlova 69
779 00 Olomouc
Telefon:585 423 737
E-mail:vedeni@tyflocentrum-ol.cz
Web:www.tyflocentrum-ol.cz
facebook.com/tyflocentrum.ol
facebook.com/ergones
TOPlist