JITROCEL - lokomoční centrum

JITROCEL

JITROCEL je nestátní zdravotnické zařízení se statutem sociální podnik. Poskytujeme osobám zdravotně znevýhodněným profesionální rehabilitační, rekondiční a masérské služby. Využíváme nadstandardního vybavení, speciální pomůcky a rehabilitační techniku. Lokomoční centrum nabízí unikátní metodu TheraSuit, včetně využití závěsné terapie. Komplexní neurorehabilitační program reaktivuje fyziologické pohybové vzory a zahrnuje fyzioterapii, logopedii, senzomotorickou stimulaci a psychomotorický trénink. Relaxační techniky, masáže, oxygenoterapie a infrasauna jsou vhodným doplňkem celostní terapie.

Indikace – klienti s neurologickým postižením (vrozeným či získaným), např. traumatické poranění mozku, dětská mozková obrna, vývojové opoždění, cévní mozková příhoda, spasticita, hypotonie, neuromuskulární poruchy.

Další služby pro osoby zdravotně znevýhodněné. Fyzioterapie – Vojtova metoda, Bobath koncept, Synergická reflexní terapie, Metoda Mojžíšové, Bazální stimulace, Orofaciální terapie, Myofunkční poruchy jazyka, Senzomotorická stimulace, Měkké, mobilizační a manipulační techniky, Viscerální manipulace, Feldenkraisova metoda, Jóga, Skupinové cvičení pro dospělé, SM systém, Zdravotní individuální cvičení.

Úhrada rehabilitačních služeb na účet JITROCEL z účtu libovolného dárce/sponzora s vedením VS, resp. poznámky, za kterého klienta je platba provedena, není darem, ale je příjmem - je úhradou za poskytnuté služby.

JITROCEL na tuto platbu může vystavit daňový doklad, který ale nemá charakter potvrzení o daru například pro účely "ročního daňového přiznání".

Bankovní spojení - FIO banka, a.s.,
č. účtu: 2600983900/2010

Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.
Mozartova 43b, 779 00 Olomouc
recepce telefon: 735 171 100, 588 505 021
recepce e-mail: recepce@jitrocel.cz
web: www.jitrocel.cz
IČ: 29394139

Jste-li rozhodnuti pravidelně pomáhat dětem, které rehabilitují v lokomočním centru JITROCEL, můžete si vybrat některý z našich příběhů:

TOPlist